Προσωπικά Δεδομένα

Το Tranzila.eu αντιλαμβάνεται την μεγάλη σημασία που έχει η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας εξηγήσει τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και την χρήση που κάνετε στο Tranzila.eu και τις υπηρεσίες του. Θα αναλύσει τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις ενέργειες που κάνουμε για την προστασία αυτών.

Το Tranzila.eu περιλαμβάνει και υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Μόλις εισαχθείτε σε κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο (είτε μέσω κάποιας διαφήμισης, υπηρεσίας, ή υπερσυνδέσμου στο περιεχόμενο), έχετε υπόψιν σας ότι το Tranzila.eu δεν ευθύνεται για τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας αυτών.

Σας προτρέπουμε να ψάχνετε και να διαβάζετε τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας καθενός από τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου ή διαφήμισης του Tranzila.eu.

Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις υπηρεσίες τουTranzila.eu χωρίς εγγραφή, υπάρχουν ορισμένες που την απαιτούν. Εάν χρησιμοποιήσετε το Tranzila.eu χωρίς εγγραφή, οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε είναι τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies ή Web Beacons.

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το Tranzila.eu, απαιτούμε από εσάς της συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στο Tranzila.eu.

Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Tranzila.eu καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Cookies

Συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης Cookies. Για τον κάθε υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση στο Tranzila.eu του ανατίθεται ένα διαφορετικό Cookie από το Tranzila.eu.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies (α) μας βοηθούν να παράγουμε δυναμικά τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες ή τα Newsletters, (β) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο Tranzila.eu και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (γ) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (δ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από τα Cookies για να στοχεύσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις στον φυλλομετρητή (browser) σας ή για να καθορίσουμε την δημοτικότητα συγκεκριμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων. Τα Cookies επίσης χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση του χρήστη στην εγγραφή του, ως βοηθήματα πλοήγησης και για την καταμέτρηση του κάθε session.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν τα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies μας, ορισμένες λειτουργίες και διευκολύνσεις της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν ορθά.

Παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αποδέχεστε τα Cookies για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο του Tranzila.eu. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Web Beacons

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε Web Beacons για να συλλέξουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και την χρήση ειδικών προωθητικών ενεργειών ή Newsletters. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Web Beacons (α) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο Tranzila.eu και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (β) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (γ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Τα Web Beacons που χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ενεργειών σας εκτός του Tranzila.eu των ιστοσελίδων των χορηγών μας. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Web Beacons με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Web Beacons για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δεδομένα που Συλλέγονται από Τρίτους

Οι χορηγοί ή οι διαφημιζόμενοι στο Tranzila.eu μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, Web Beacons ή άλλες τεχνολογίες on-line καταμέτρησης στις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις που εμφανίζονται στο Tranzila.eu και στα e-mails, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα Newsletters που σας στέλνουμε.

Ορισμένοι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες εκτός του Tranzila.eu για να σερβίρουν τις διαφημίσεις τους και να καταμετρούν τις αποκρίσεις των χρηστών σε αυτές, και αυτές οι εταιρείες («Ad Servers») μπορεί να συλλέγουν Μη-Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης Cookies ή Web Beacons στο Tranzila.eu.

Σε μερικές περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από την στιγμιαία ανακατεύθυνση του φυλλομετρητή σας στον διαδικτυακό τόπο ενός Ad Server ή άλλου τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του χορηγού, διαφημιζόμενου ή συνεργάτη, πριν ανακατευθύνει τον φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό (π.χ. πίσω στο Tranzila.eu για να δείτε την διαφήμιση, ή στον διαδικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου). Αυτή η ανακατεύθυνση δεν θα είναι εμφανής σε εσάς.

Δεν ελέγχουμε αυτές τις μεθόδους καταμέτρησης τρίτων, ή το πώς διαχειρίζονται τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν από αυτές. Παρόλα αυτά, απαιτούμε από τους χορηγούς, τους διαφημιζόμενους και τους Ad Servers που συλλέγουν πληροφορίες μέσω Cookies ή Web Beacons από το Tranzila.eu να συμφωνήσουν στο ότι δεν θα συλλέξουν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες του Tranzila.eu χωρίς την συγκατάθεσή αυτών.

Μας έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα συνδέσουν οποιαδήποτε Μη-Προσωπική πληροφορία από Cookie ή Web Beacon από το Tranzila.eu με Προσωπικά Δεδομένα που αυτοί ή άλλοι συλλέγουν με άλλους τρόπους ή από άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να ελέγχετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω του Tranzila.eu, ώστε να κατανοήσετε πως αυτοί χρησιμοποιούν τα Cookies ή Web Beacons στις Ιστοσελίδες τους.

Αλλαγές

Προσωπικά Δεδομένα – Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που να αφορούν την επέκταση της άδειας χρήσης ή αποκάλυψης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή της.

Η συνέχιση χρήσης του Tranzila.eu καταδεικνύει την αποδοχή των αλλαγών. Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε την μη-αποδοχή σταματώντας την χρήση του Tranzila.eu. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των ανανεώσεων αυτής, παρακαλούμε βγείτε από την Ιστοσελίδα αμέσως.

Μη-σημαντικές αλλαγές – Το Tranzila.eu μπορέι να προβεί σε μη-σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι οποίες να μην επηρεάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Tranzila.eu μπορεί να μην ενημερώσει τον χρήστη για τέτοιες μη-σημαντικές αλλαγές.